.

 

Het concept: Hij wil communiceren over een wereld waarin mensen samenwerken, elkaar liefhebben en respecteren. Hij benadert het ware en het schone met een persoonlijke filosofische zienswijze en legt de nadruk het innerlijke van de mens in zijn werken.

Jan Manescoo heeft een eigen atypische stijl. Hij noemt het concept' Copyart' en gebruikt in combinatie verschillende technieken en materialen, proza en poëzie, om zich uit te drukken. Hij maakt het vertrouwde tot iets vreemds dat de grenzen van het alledaagse overschrijdt en onderdompelt in vragen en twijfels, gevoelens van genot, rust of onrust, chaos of orde…. Hij verkent de dualiteit en aard van de mens, zijn plaats in de kosmos van het allergrootste en de microkosmos het allerkleinste, de kringloop van het leven en de dood, de belangrijke rol van die de technologie in de hedendaagse kunst speelt. Hij is geïnspireerd door de didactische filosofische uitspraak van Prof. dr. J. Linschoot (1925-1964) in zijn werken: “De wijze waarop wij de wereld beleven, is de wijze waarop wij mens zijn in de wereld”.


Gallery 'De ontdekking van de Hemel' - Halle vrijdag - 19/11/18/12 - 2011. Tentoonstelling - Beeldend werk van Jan Manescoo - juwelen Ann Coosemans.- Voorstelling van het boek ‘Copyart een concept van zoeken en tasten’


Bibliografie - tentoonstellingen


‘Copyart een concept van zoeken en tasten’- Unibook.- Copywight 2011 - Jan Manescoo - ISBN 9781616279448 - Het boek als ‘object’ is een middel om zijn idee of concept van de werkelijkheid een nieuwe vorm te geven. De inhoud van het concept moet de geest prikkelen en de emotie bespelen, in een breder opgezet kader zijn vormgeving bepalen. Het boek kleedt een ruimte in waar de orde en harmonie, de twijfel en de chaos van de gedachten een architecturale dimensie aanneemt en het ‘volume’ van het boek overstijgt door een andere methode van communiceren. In die conceptuele voorstelling van het woord en het beeld is het ‘plan’ vooraf bepaald. Het boek wordt leefruimte en de leefruimte boek. De beleving ervan wordt een hogere vorm van weten en schept bij het betasten een sfeer van esthetische bespiegelingen. De ‘repetitieve expressievorm’ van dat verbeeldend denken, de relatie tussen beleven, taal en werkelijkheid wordt in die ruimte op een nieuwe wijze zichtbaar. - Prof. Dr. Em. Hubert Dethier, hoogleraar filosofie VUB, leidt het boek in. Auteur Paul schrevers schrijft de epiloog. 


 

‘Cpyart een concept van het verbeeldend denken’ uitgegeven bij Art in Belgium – 2003 Op www. Theartserver.be werd de volgende recensie geschreven: ‘een concept van het verbeeldend denken’ luidt de ondertitel en, inderdaad, in deze monografie van een vernieuwende en tegelijkertijd inspirerend kunstenaar worden onzichtbare signalen in beeldtaal omgezet, waardoor de overheersende kracht van de natuur in een soort oer symboliek verdwijnt. De ‘pure’ existentie van de universele mens in de schaduw van het ongrijpbare, het onbegrijpelijke, wordt ons op een aanschouwelijke manier verduidelijkt. In dit boek maakt Jan Manescoo gebruik van de nieuwste technieken die de informatica hem biedt, om spiritueel en beklijvend werk af te leveren

Op Agenda.reality.be - Net Walonnie/Bruxelles Tentoonstelling du 21-11-2002 au 15-12- 2002 - Gallery 31 rue de la madeleine 31, 1000 Bruxelles Jan Manescoo ‘Peu à peu, ses préoccupations métaphysiques et sa conscience des liens émotionnels et vitaux que l’homme entretient avec la nature l’amènent à créer des personnages stylisés qui évoluent dans un univers où le soleil, source de vie et de lumière, est omniprésent.


Tentoonstelling en voorstelling van de dichtbundel 'Copy Art 3x5 gedichten' ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie ' Unie vrijzinnige Verenigingen vzw.

In de Morgen van 9 februari 1993 'Tot einde februari kan men in het huis van de Une van Vrijzinnige Verenigingen aan de Brand Whitlocklaan,50 - 1200 - Brussel nog terecht om het werk van Jan Manescoo's kunstwerken te bekijken Hij heeft de laatste jaren geen doek meer geschilderd waarop de zon niet te zien is. In haar ontelbare gedaanten daagt ze telkens weer op. Maar steeds in combinatie met de mens, het centrale motief in zijn werk. Die mens bevindt zich telkens weer omringt door de oervormen cirkel, vierkant en driehoek, ze streven naar rust, harmonie en evenwicht, het zijn zinnebeelden van eeuwigheid, onmetelijke ruimte en kosmos. Ze symboliseren de zoektocht van de mens naar zijn oorsprong, naar de ware zin van het leven. In de dichtbundel 'Copy Art', die de tenttonstelling begeleidt, geeft Jan Manescoo zelf het antwoord op zijn tocht naar wijsheid en zingeving. Op de vraag "Waar ben ik mee bezig?" Antwoordt hij: Waarom niet dit kort bestaan zinrijk beleven". Eén uitspraak die evenzeer de schilder als het werk karakteriseren. - MVC -


 

 

 

Uit ‘Het laatste Nieuws van 19 augustus 1986 - Tentoonstelling in de Galerij Kunstambachten - Provincie Brabant - Grasmarkt 61, - 1000 Brussel. "Bijna zijn het voortekeningen of ontwerpen van grasramen. Het lijnenspel bezit een autonome kracht en doet meer dan het afbakenen van kleurvlakken"...  Uit ‘Kunstenaars en Galerijen’, 2de editie 1969. Daarin schrijft J. Petre over zijn aquarellenmap uitgegeven door het stadsbestuur van Nieuwpoort: ‘een grafisch impulsieve en toch subtiele kunstenaar. ‘Nergens bemerk je de mens, maar overal is hij aanwezig Voor de verstedelijkte mens is er nog natuur over als hij er zich voor openstelt, als hij er maar weet mee om te gaan’… ‘We kunnen bij hem van een kosmisch bewustzijn spreken, waarin de natuur en de menselijke beleving één worden’.

Artikel in VTB-VAB Magazine - 1969 J. Petry aan het woord over de kunstmap "Nieuwpoort" van de jonge Brabantse kunstenaar J. Manescoo. Het stadbestuur van Nieuwpoort gaf in beperkte uitgave deze kunstmap uit, gedrukt bij Beyaert-Sion te Kortrijk. Ze bevat 10 aquarellen van 47x34cm, die telkens een ander aspect van de stad en haar omgeving oproepen. In elk ervan vloeien aquarel en pentekening tot een fris onverwacht geheel samen. Het succes van deze vlug uitverkochte map valt licht te begrijpen.


 

 

 

 

Uit ‘De Belgische Beeldende Kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw – Paul Piron - 1990. ‘De bewuste beleving van het mens-zijn dwingen hem hoe langer hoe meer de menselijke figuur in zijn werk centraal te stellen; maar toch niet zoals men het traditioneel verwacht. Veeleer in een herkenbaar symbool, een gestileerd oerbeeld in het midden van de cirkel, het vierkant en de driehoek’. - ‘Hij stelt vast dat uit de energie van het licht het leven geboren wordt, opnieuw afsterft en dat de kringloop van het leven en de dood zich voortdurend herhaalt in de seizoe

Deze werken zijn vernietiging 


Op www. NOBEL.be – info, verkoop boek nobel/shop 2003 - Jan Manescoo porte un regard très personnel sur tous les aspects de la vie. Il ne conçoit pas seulement des images et des tableaux, il assortit son oeuvre de statuettes, de poésie et de prose. Commiquer, c’est vivre, sans communication nous sommes tous isolés face à la force écrasante de la nature, face au terrible mystère de la vie, du pourquoi et du comment de notre existence. Il est pleinement conscient du fait que la langue procure un sentiment d’identité, car nous n’existons quand même que par les reactions des autres…