Kunstenaars, schrijvers en filosofen die Jan Manescoo hebben beïnvloed.

Constand Permeke (1886-1952) Belgisch expressionistisch kunstschilder en beeldhouwer Hij is de belangrijkste vertegenwoordiger van het Vlaams expressionisme. Zijn grootheid schuilt in de graad van zijn begaafdheid. Hij is iemand die naar de diepten van het leven peilt, die nooit vrede neemt met de oppervlakkige, uitwendige schijn, met een streling der zinnen, die hij in een spel van kleur en licht zou uitdrukken. Hij tast voortdurend naar de laatste waarheden van het bestaan en het is zijn kracht dat hij deze diepten weet uit te drukken, en wel met zulke macht van overtuiging, dat ze ons als een openbaring van leven voorkomen. We bedoelen dat iets medegedeeld wordt en slechts een begenadigde, uitzonderlijke enkeling aanvoelen kan...

 

Jean Carzou is een Frans-Armeense kunstenaar die bekend staat om zijn figuratieve stijl en het gebruik van uiteenlopende voorwerpen. Hij was kunstschilder, illustrator, graveur, cartoonist, decorontwerper en schrijver van kunstboeken. Hij gebruikte uiteenlopende technieken. Zo schilderde hij aquarellen en olieverfschilderijen en op glas, porselein, stoffen en minder gangbare materialen. Hij tekende gravures en lijntekeningen voor de romans van Ernest Hemmingway, Albert Camus...

 

Gaston Bertrand is geboren te Wonck-sur-Geer (Bassenge). Hij is op zeer jonge leeftijd gedwongen om de kost te verdienen. Tijdens zijn werk in verschillende kleine beroepen leert hij 's avonds de beginselen van het tekenen aan de École Saint-Luc in Brussel (1927-1931) en aan de Academie van Brussel, vervolgens aan de Academie van Schone Kunsten te Sint-Joost-ten-Node (1932-1933). In 1937 ontving Gaston Bertrand de derde prijs van de Prix de Rome, waardoor hij het jaar daarop een maand in Parijs verblijft. In 1939 was hij medeoprichter van de kortstondige groep "La Route libre" die slechts één tentoonstelling in Brussel organiseerde, en medeoprichter van de groep "Apport". In 1942 presenteerde hij een reeks werken die zijn verlangen naar originaliteit en creativiteit weerspiegelden...


Frans Minnaert werd geboren op 4 december 1929 in Edegem en is overleden op18 januari 2011. Als beeldend kunstenaar volgde hij les o.a. aan de Stedelijke Academie van Aalst en aan de Académie Royale des Beaux Arts van Brussel Hij was stichter-leraar en directeur van de Academie voor Beeldende Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs te Anderlecht. (1970-1995) Gedurende zijn beleid groeide de academie uit tot een school met faam tot over de landsgrenzen. In 1974 was hij geselecteerd voor de Biënnale van Venetië met de polyptiek “Genesis". Frans Minnaert's leven als kunstenaar was een voortdurend onderweg zijn, een zoektocht naar zijn eigen waarheid. De landschappen waarin hij leefde en de mensen die hij ontmoette waren zijn vertrouwde Thema's. Tot het eind van zijn leven heeft Frans Minnaert geschilderd op een hem onvervreemdbaar eigen en herkenbare manier.

Jo Deblieck is intussen 77 jaar oud geworden en al erg lang actief als kunstschilder en beeldhouwer. “Een mens bestaat uit geest, hersenen en materie”, zegt curator Gilbert Putteman. “Jo werkt vanuit beiden. De abstracte kunst van Jo Deblick werkt troostend en kan heel wat emoties opwekken.” Deblieck studeerde aan het Sint-Lukasinstituut in Brussel. Later wordt hij directeur van de Academie voor Beeldende Kunsten. Vandaag ben ik nog steeds in de weer in mijn atelier. “Telkens opnieuw ben ik gepassioneerd nieuwsgierig bij de aanzet en de uitwerking van een beginnend beeld, schilderij of tekening. Dat houdt me na al die jaren nog altijd gaande”...De filosoof Immanuel Kant heeft een onderscheid gemaakt tussen de wereld als "ding an sich" en de kennis van de wereld. Hij benadrukt dat men niet kan aantonen dat de kennis die een mens over de wereld bezit direct op de wereld betrekking heeft. Kant illustreerde dat aan de hand van de beschouwingsvormen van tijd en ruimte. Deze begrippen zijn geen eigenschappen van de wereld op zich, maar hebben betrekking op zijn belevingswereld. Het zijn eigenschappen die hij bij zijn waarneming betrekt.

Heraclitus geloofde dat voorkomen en gevolg bewegende tegenstellingen zijn. Hij zei dat alles in de wereld in beweging is en dat alles continu veranderde. Hij denkt dat tegenstellingen elkaar aantrekken en dat ze samenwerken om een ​​evenwicht te bereiken. Het idee van tegenstellingen die samenwerken, wordt vaak samengevat als “de eenheid van tegenstellingen”

Cidaten van filosofen die Jan Manescoo in zijn kunstwerk probeert te verwerkelijken.

Rodolf Dieder:  'Leven is in zijn diepste wezen de eenheid herstellen'

Marcus Aurelius: "Het leven van een mens is wat hij denk".

Mahatha Gandhi: ''De mens wordt vaak wat hij denkt".