Workshops.

Gedurende de schoolvakanties werkte Jan Manescoo vaak met kinderen. Hoe langer hoe meer kregen die activiteiten een opvoedkundig karakter met vermaak maar ook met meer culturele vorming - Tijdens het 'Internationaal Jaar van het Kind' werd er een brochure uitgegeven en een tentoonstelling georganiseerd met deze kindertekeningen op initiatief van 'De Socialistisch Vooruitziende vrouw Brabant' en de medewerking van de Dienst voor de Jeugd van de Provincie Brabant. Jan Manescoo verzorgde de artistieke leiding van dit project.


Creatief werken met waardeloos materiaal.

Bij het opleiden van speekplein animatoren  aan de Belgische kunst of de Ardennen verwerkten ze samen vindmaterialen die ze op het strand, in de duinen of in de bossen vond. Tijdens deze zoektochten werd hun artistieke vaardigheden wakker geschud, daar ze hun verbeeldingskracht moesten gebruiken om aan het natuurlijk of waardeloze materiaal een concrete vorm te geven, en herkenbaar te maken als dier, bloemstuk, masker, pop of marionet. De doelstelling was dat ze het vindmateriaal, dat op het eerste zicht niets concreet vertelde, onderzochten en het tot iets creatief omvormde. Hij stimuleerde hen om alles wat hun aandacht trok, te betasten en te onderzoeken, de banaalste dingen op te rapen, in een boom een dode tak te verwijderen of met zand, water en stenen te spelen. Zo werd die ervaring inde eigen beleving opgenomen. Door hun gespreken over wat ze concreet in het vindmateriaal zien of wat ze als onderdeel mee kunnen maken, groeide de creaties, het eigen zicht en kregen ze een betekenis. Als kunstenaar was het de aanloop om zelf vreemde vormen te ontdekken, ze te ontleden, te ordenen en er doordacht mee te experimenteren. Ook niet altijd tevreden te zijn met het resultaat, maar het te beschouwen als een nieuwe start om de vaardigheden te verbeteren.


Ontwerper - Design

Jan Manescoo maakte het logo en de huisstijl van verschillende instellingen en vzw. o.a van de Rand vzw, het zwembad van Sint-Genesius-rode vzw Nasci vzw, de gemeentelijke verkiezingscampagne - verkiezingen van politieke partijen met hun logo, affiches, folders. De huisstijl van scholen of particulieren. Hij creëerde affiches voor evenementen, wenskaarten en geboortekaarten, kalenders enz.